certyfikat energetyczny

Certyfikaty energetyczne

Gwarantujemy, że każdy certyfikat energetyczny wykonujemy w oparciu o wiedzę oraz posiadane uprawnienia. Dokładamy wszelkich starań, by spełniać wszystkie Państwa oczekiwania, dotyczące rzetelności i najwyższej jakości świadczonych przez nas usług.

Co to jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?


Świadectwo Charakterystyki Energetycznej, nazywane potocznie certyfikatem energetycznym, to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku. Mowa tu o energii niezbędnej do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a czasem również do oświetlenia (w przypadku budynków niemieszkalnych).

Certyfikat energetyczne umożliwia precyzyjny szacunek rocznego zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania budynku (lub jego części) związany z zapotrzebowaniem na energię.

UWAGA! Od 3 marca 2015 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Podajemy zatem zaktualizowane informacje, w oparciu o nowe brzmienie Ustawy:

Nasza oferta

Ze względu na naszą lokalizację oferujemy usługę wykonania certyfikatu energetycznego przede wszystkim na obszarze województw małopolskiego i śląskiego, w miastach takich jak: 


 • Wadowice, Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska;
 • Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Zator;
 • Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Jordanów;
 • Skawina, Chrzanów, Myślenice.

Zapraszamy do kontaktu, aby umówić się w dogodnym dla Państwa terminie.

W jakich sytuacjach wymagane jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków?

Świadectwo jest wymagane dla wszystkich budynków lub ich części, które zamierzamy:

 • zbyć na podstawie umowy sprzedaży;
 • zbyć na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • wynajmować.

Informacje o efektywności energetycznej budynków lub ich części obowiązkowo powinny się pojawić już w reklamach dotyczących ich wynajmu lub sprzedaży.


Kto zobowiązany jest zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?

 • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),
 • najemca (w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy).

Osoby te zobowiązane są do przekazania świadectwa nabywcy albo najemcy. W razie niewywiązania się z tego obowiązku, nabywcy lub najemcy przysługuje prawo do wykonania świadectwa na koszt zbywcy albo wynajmującego. Przekazanie świadectwa przy sprzedaży budynku lub jego części ma na celu przede wszystkim poinformowanie o zastosowanych rozwiązaniach instalacyjno-konstrukcyjnych w budynku.


Nowa, przyjazna forma Certyfikatów Energetycznych

Nowe świadectwa nadal będą opierały się na sposobach obliczeniowych zgodnych z normą ISO 13790 oraz wielu standardowych założeniach, m.in. co do średnich miesięcznych parametrów klimatycznych. Aktualne przepisy zmieniły jednak formę prezentacji wyliczanych przez dyplomowanych certyfikatorów danych, by uczynić je bardziej przystępnymi dla prywatnego inwestora.

Osoba zlecająca sporządzenie certyfikatu energetycznego otrzyma przejrzysty wgląd w następujące dane:

 • Precyzyjnie obliczona ilości nośników energii potrzebnych do optymalnego ogrzania domu, np. ilość metrów sześciennych gazu ziemnego czy kilogramów węgla lub biomasy. Informacje te w połączaniu z aktualnymi cenami paliw, pozwalają oszacować, ile wynosi koszt eksploatacji domu w dłuższej perspektywie czasowej;
 • Poziom emisji dwutlenku węgla związany z eksploatacją budynku;
 • Jaka część energii i ciepła w naszym domu otrzymywana jest z odnawialnych źródeł energii (słońce, woda, wiatr), a ile energii otrzymujemy z gazu, oleju czy węgla.

Nowy obowiązek dla organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratury

Przepis art. 3 ust. 2 ustawy wprowadza obowiązek sporządzenia oraz umieszczania w widocznym miejscu świadectwa dla budynków o powierzchni powyżej 250 m² zajmowanych przez organy, w których dokonywana jest obsługa interesantów. Obowiązek ten ma ma na celu zapewnienie wzorcowej roli organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratury w zakresie stosowania i promowania rozwiązań energooszczędnych.
Obowiązek sporządzenia oraz umieszczenia świadectw charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu mają również wszystkie budynki o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m², w których świadczone są usługi dla ludności.


Kto może wykonać takie świadectwo?

Każdy, kto chce wykonać certyfikat energetyczny powinien posiadać uprawnienia budowlane, umożliwiające projektowanie architektoniczne, instalacyjne oraz konstrukcyjno-budowlane. Świadectwo może także otrzymać osoba, która ukończyła właściwe studia podyplomowe lub kurs. Ważne jest również, by posiadać pozytywną oceną z egzaminu, zdanego przed właściwym ministrem do spraw budownictwa.