Wadowice, os. Jesionowe 11 600 461 792

Audyt Energetyczny Wadowice

Zdecyduj się na audyt energetyczny i sprawdź, jak zmniejszyć opłaty za ogrzewanie w Twoim domu!

banner

Koszty energii to jedna z najwyższych kwot związanych z utrzymaniem budynku. Jeśli bieżące rachunki przyprawiają Cię o ból głowy, sposób na ich zmniejszenie znajdziesz dzięki audytowi energetycznemu. Dowiedz się, na czym on polega i jakie możesz mieć z niego korzyści.

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to specjalistyczne badanie, które określa, w jaki sposób w danym obiekcie zużywana jest energia. Na tej podstawie można wywnioskować, skąd biorą się największe jej straty. Określenie źródła problemów pozwoli Ci opracować plan skutecznej modernizacji budynku.

Podejrzewasz, że instalacje w Twoim budynku nie są wystarczająco szczelne, a zastosowany sposób ogrzewania jest niezbyt ekonomiczny? Dzięki audytowi energetycznemu dowiesz się, czy Twoje podejrzenia są słuszne. Jak przeprowadza się audyt energetyczny i kto może go wykonać?tresc 1

Audyt energetyczny w szczegółach. Czego można się z niego dowiedzieć?

Mimo że audyt energetyczny nie skutkuje utworzeniem ścisłej dokumentacji technicznej, to stanowi ważną i rzetelną podstawę do planowania prac modernizacyjnych. Aby jednak spełniał pokładane w nim zaufanie, musi obejmować wszystkie zagadnienia związane z konstrukcją budynku i instalacji grzewczych. W tym celu wyłoniono podstawowe kwestie, które powinny zostać sprawdzone podczas przeprowadzania ekspertyzy.

Audyt energetyczny powinien określić:

 • jaki jest istniejący stan techniczny budynku i jakie są bieżące koszty energii;

 • co należy w budynku zmienić lub zmodernizować, żeby istniejący stan poprawić i osiągnąć z tego korzyści, czyli zmniejszyć koszty utrzymania nieruchomości;

 • jak to wykonać, czyli jakie rozwiązania techniczne będą w tym przypadku optymalne;

 • jakie będą koszty modernizacji – wszystkich niezbędnych prac;

 • ile można oszczędzić dzięki dokonanym zmianom;

 • jak sfinansować prace modernizacyjne, czyli w jakim stopniu trzeba przeznaczyć na to własne środki, a w jakim można korzystać z kredytu. Mogą to być również sugestie dotyczące tego, o jaki rodzaj pomocy finansowej można się starać (pomoc państwa, programy NFOŚiGW, dotacje samorządowe).

Aby ocenić efekty poszczególnych ulepszeń, audytor wykona obliczenia zapotrzebowania na energię cieplną. Na podstawie tych kalkulacji ekspert określi koszty, jakie są ponoszone obecnie, z możliwymi do uzyskania po wykonaniu ulepszeń i termomodernizacji. Dowiesz się więc, ile realnie zaoszczędzisz.

Decydując się na przeprowadzony według takiego schematu audyt, otrzymasz gotowe wytyczne co do tego, jak zmienić energochłonny budynek w oszczędną inwestycję.


Kiedy warto zdecydować się na audyt energetyczny budynku?

O audycie energetycznym warto pomyśleć zawsze wtedy, gdy planowana jest termomodernizacja nieruchomości. Możesz zlecić ją, jeśli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego, zarządzasz budynkami w ramach wspólnoty mieszkaniowej lub nabywasz posesję jako przedsiębiorca.

Audyt energetyczny nie tylko wskaże Ci zakres prac, które warto wykonać. Może Cię też uchronić przed poniesieniem niepotrzebnych kosztów. Zamiast ryzykować wymianę urządzeń lub instalacji bez pewności, że przyczyni się to do lepszego gospodarowania energią, lepiej jest podejmować decyzje na podstawie obiektywnej analizy.

Założenia, w ramach których wykonuje się termomodernizację budynków, są często zbyt ogólne. Bloki i domy różnią się między sobą np. usytuowaniem w terenie, wielkością, kształtem, rodzajem zastosowanych materiałów. Czynniki te wpływają na tempo i sposób starzenia się konstrukcji. Po latach użytkowania budynki nabywają różne usterki: spękania, odpryski czy zawilgocenia. W każdej nieruchomości będą one zlokalizowane gdzie indziej, różna będzie też ich liczba. Audyt pozwoli ocenić aktualny stan budowli. Pozwoli Ci też zaplanować dalsze czynności związane z remontem, ocieplaniem lub wymianą instalacji.

Co dokładnie będzie sprawdzał audytor?

Wykonawca audytu musi zapoznać się z dokumentacją techniczną budynku, aby wiedzieć, z jakich materiałów wykonane są poszczególne elementy konstrukcji. Jeśli planujesz przeprowadzenie ekspertyzy energetycznej, przygotuj wcześniej wszystkie dokumenty.

Kolejnym krokiem wykonywanym przez eksperta jest dokładne obejrzenie i ocena stanu ścian, dachu, okien i innych elementów. Ekspert zlokalizuje również wszelkie usterki, a także oceni ewentualne utrudnienia w prowadzeniu robót modernizacyjnych. Zwiększenia kosztów możesz spodziewać się, gdy masz przybudówki lub taras.

Audytor energetyczny ocenia też wydajność systemu ogrzewania, wentylacji oraz podgrzewania wody. Badaniu podlega możliwość zastosowania innego sposobu zaopatrzenia budynku w ciepło. Jeśli będzie taka konieczność, ekspert zasugeruje Ci zmianę kotła lub paliwa, z którego korzystasz. Może też polecić nowoczesne, energooszczędne rozwiązania takie jak panele fotowoltaiczne lub pompy ciepła.

Oprócz danych z udostępnionych dokumentów audytor często musi wykonać własne pomiary i obserwacje, zwłaszcza te dotyczące zastosowanej w nieruchomości izolacji termicznej. Na tej podstawie jest w stanie ocenić, czy obecne rozwiązania są optymalne, czy też wymagają zmiany. Pomocne będą dla niego również dostarczone przez Ciebie informacje o kosztach zużywanej energii lub paliwa.

Dzięki zebranym w ten sposób danym i wnioskom audytor opracowuje zestaw wskazań dotyczących możliwych do wprowadzenia ulepszeń. Bierze pod uwagę także optymalizację kosztów całej modernizacji, w tym:

 • rodzaj robót, jakie trzeba przeprowadzić;

 • ilość i cenę potrzebnych materiałów;

 • zakres zmian w obecnej instalacji cieplnej.

Kto może przeprowadzić audyt energetyczny?

Ekspertyza powinna zostać przeprowadzona przez audytora energetycznego lub doradcę energetycznego. Taka osoba musi mieć szeroką wiedzę z zakresu energetyki, środowiska oraz budownictwa. Powinien też być uwzględniony w rejestrze osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Jeśli chcesz przeprowadzić ekspertyzę w swoim budynku, poszukaj kogoś cieszącego się dobrymi opiniami. Weź pod uwagę terminowość danej firmy, jej doświadczenie i to, jak długo działa już na rynku. Warto też wcześniej ustalić, jak dokładnie ma przebiegać weryfikacja. Da Ci to pewność, że uzyskany raport rzeczywiście przyczyni się do poprawy parametrów technicznych nieruchomości i pozwoli Ci zoptymalizować koszty jej utrzymania.


Z własnej kieszeni, czy z wykorzystaniem dotacji. Kto zapłaci za modernizację budynku?

Audyt energetyczny da Ci też pełną informację na temat możliwych metod finansowania inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku. Za całość możesz zapłacić z własnych środków albo ubiegać się o dotację lub pożyczkę. Jeśli zdecydujesz się na kredyt, w opisie ekspertyzy zostanie wskazana sugerowana kwota raty oraz okres spłaty zobowiązania.

Na podstawie raportu z audytu możesz też ubiegać się o premię termomodernizacyjną. Jest to forma pomocy, którą udziela państwo inwestorom finansującym prace termomodernizacyjne z kredytu. Jeśli ją uzyskasz, pozwoli Ci spłacić do 20% wydatków poniesionych na remont budynku.

Audyt energetyczny może podawać 2 lub więcej wariantów realizacji termomodernizacji. Będą one różnić się zakresem robót ich kosztem i terminem wykonania. Audytor zawsze wskaże Ci, która z opcji będzie dla Ciebie korzystniejsza. Ostateczna decyzja co do tego, jak będą prowadzone prace, należy jednak do Ciebie.


Dla kogo przeznaczony jest audyt energetyczny?

Z audytu energetycznego mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i instytucje. W każdym przypadku korzyści, jakie z niego wynikają, będą inne. Ekspertyza może być przydatna dla:

 • Właściciela budynku. Audyt dostarczy mu pełnej informacji o tym, co należy zmodernizować, jakie będą związane z tym koszty oraz jakich efektów należy się spodziewać. Pozwoli też realnie ocenić, o ile zmniejszą się roczne koszty ogrzewania.

Właściciel posesji uzyska wszystkie dane niezbędne do podjęcia decyzji o wykonaniu termomodernizacji. Rozpoczęcie prac bez uprzednio przeprowadzonego audytu energetycznego naraża zarządcę nieruchomości na zbędne wydatki i dalsze straty ciepła. Audyt jest też wymagany w niektórych programach dofinansowania przy składaniu wniosku o dotację, pożyczkę czy kredyt.

 • Dla banków i innych instytucji, które kierują programami dotacji na rzecz prac termomodernizacyjnych. Raport z audytu jest dokumentem określającym cel, na jaki mają być przeznaczone środki. Uzasadnia też rzeczywistą potrzebę udzielenia wnioskowanej kwoty dotacji lub kredytu. Poświadcza, że planowane przedsięwzięcie jest zgodne z celami i warunkami programu.

 • Dla projektanta opracowującego plan konstrukcji budynku. Według warunków określonych w audycie może on ustalić, jakie rozwiązania sprawdzą się najlepiej przy założonych parametrach budowli. Do takich elementów jak ocieplenie ścian, dla których w ekspertyzie został ustalony materiał i grubość warstw, projektant może opracować szczegóły wykonawcze. Według wskazówek dobierze rodzaj pokrycia i kolory elewacji, a według wymagań określonych dla okien – ich konkretny rodzaj oraz sposób montażu.

Jesteś właścicielem budynku, a może dopiero projektujesz nową inwestycję? Audyt energetyczny będzie dla Ciebie skutecznym narzędziem, do którego możesz odwołać się przy podejmowaniu kluczowych decyzji w zakresie rozwiązań zapewniających szczelność i ciepło w nieruchomości.


Ile kosztuje audyt energetyczny?

Zastanawiasz się, ile zapłacisz za audyt energetyczny? Jego cena jest zróżnicowana i zależy od parametrów takich jak powierzchnia nieruchomości, liczba budynków, wielkość dachu czy sposób ogrzewania budowli. Koszt audytu jest też różnie wyceniany w poszczególnych miejscowościach.

Wpływ na ostateczną cenę mają również szczególnie wymagania stawiane np. przez instytucję, która wymaga przeprowadzenia audytu energetycznego. W przypadku przedsiębiorstw, ze względu na wymagania stawiane przez normę PN-EN 16247, koszty mogą być wyższe.

Zdecyduj się na pełny audyt energetyczny, jeśli chcesz poznać dokładny stan swojego budynku oraz właściwie zaplanować jego termomodernizację.

Należymy do stowarzyszeń MSPON oraz MSRZM

Logo MSPON Logo MSRZM

Realizacja strony strony internetowe oświęcim

+

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Expert Nieruchomości Rafał Jamróz, Anna Kłonowska-Jamróz przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.