Po co mi pośrednik?

W wypadku chęci zakupu, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości pomoc pośrednika, może się okazać kluczowa. Dlaczego? Żeby nie dać się oszukać.  
A pułapek na tej drodze jest wiele.
Współpracując z pośrednikiem zaoszczędzimy swój czas, a niewykluczone, że również pieniądze.
Zadaniem pośrednika jest fachowe doradztwo oraz szybkie i sprawne doprowadzenie do transakcji kupna, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, 
która jest zamiarem klienta. Pośrednictwo jest usługą ekspercką. Pośrednik jako specjalista w dziedzinie nieruchomości doradzi, przedstawi indywidualną ofertę, będzie czuwał nad przebiegiem wszystkich procedur dokumentacyjnych, sporządzi ekspertyzy i opracowania umów, ale przede wszystkim zaoszczędzi Państwa czas i wykluczy ewentualne straty.
 
 logo mspon 

Szukając  licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami warto zwrócić uwagę czy jest on zrzeszony w organizacji zawodowej. Wszystkie regionalne stowarzyszenia pośredników należą do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, która dba o przestrzeganie standardów jakości usług oraz etyki zawodowej, nieustanne dokształcanie swoich członków.
Jeśli pośrednik legitymuje się członkostwem w stowarzyszeniu należącym do PFRN gwarantuje to, że świadczy on usługi na najwyższym poziomie.