blog › dokumenty do wyceny nieruchomości

Dokumenty do wyceny nieruchomości

para podaje rzeczoznawcy dokumenty"Jak szybko wykona pan tę wycenę?" - to pytanie słyszę za każdym razem, gdy ktoś potrzebuje operatu szacunkowego nieruchomości. Klientom się zawsze spieszy... i nie ma co się dziwić! Każdy z nas chce szybko załatwić niezbędne formalności, żeby jak najszybciej otrzymać wymarzony spadek, odszkodowanie czy kredyt na nowe mieszkanie. Pewnych kwestii jednak nawet najszybciej działający rzeczoznawcy nie przeskoczą. Chodzi tu właśnie o dokumentację formalno-prawną i techniczną, która jest niezbędna do sprawnej wyceny danej nieruchomości.


Jakie dokumenty przygotować do operatu szacunkowego nieruchomości?

Przy wycenie wartości rynkowej nieruchomości potrzebne są następujące dokumenty:
  • wypis z rejestru gruntów;
  • mapka ewidencyjna i/lub zasadnicza;
  • akt prawny dot. nieruchomości, np. księga wieczysta, akt własności ziemi, itd.;
  • dokument określający sposób i możliwość korzystania z nieruchomości, np. plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zapisy decyzji o warunkach zabudowy. Należy tu pamiętać, że może ich być wydanych kilka, dla tej samej działki!;
  • pozostałe dokumenty, wynikające z indywidualnych uwarunkowań operatu, stanu prawnego nieruchomości czy specyficznego celu, dla którego wykonywany jest szacunek.

Co zrobić, jeśli Twoja nieruchomość ma skomplikowany stan prawny i masz problemy z dokumentacją?

Warto poszukać doświadczonego rzeczoznawcy, który specjalizuje się w rozwiązywaniu trudnych sytuacji prawnych i lubi wyzwania. Dla takich osób złożone i wielowątkowe wyceny nie stanowią przeszkody, a właściciel nieruchomości przy okazji wyceny wyprostuje prawne zawiłości swojej własności.

Zobacz również:

czym jest najem okazjonalny?

Najem okazjonalny jako szczególny rodzaj najmu został wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 17 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów.czytaj więcej

jak wygląda wycena nieruchomości?

Na co dzień nikt nie potrzebuje wyceniać wartości domu w którym mieszka. Wydaje się nam nawet, że nigdy nie będziemy potrzebowali tego robić. Okazuje się jednak ...
czytaj więcej

kupno domu - na co warto zwrócić uwagę?

Jeśli zamierzasz kupić gotowy dom musisz koniecznie sprawdzić czy nie posiada on jakichś ukrytych wad.Niezależnie od ...
czytaj więcej