Wadowice, os. Jesionowe 11 600 461 792

Dokumenty do wyceny nieruchomości

"Jak szybko wykona pan tę wycenę?" - to pytanie słyszę za każdym razem, gdy ktoś potrzebuje operatu szacunkowego nieruchomości. Klientom się zawsze spieszy... i nie ma co się dziwić! Każdy z nas chce szybko załatwić niezbędne formalności, żeby jak najszybciej otrzymać wymarzony spadek, odszkodowanie czy kredyt na nowe mieszkanie. Pewnych kwestii jednak nawet najszybciej działający rzeczoznawcy nie przeskoczą. Chodzi tu właśnie o dokumentację formalno-prawną i techniczną, która jest niezbędna do sprawnej wyceny danej nieruchomości.

Jakie dokumenty przygotować do operatu szacunkowego nieruchomości?

Przy wycenie wartości rynkowej nieruchomości potrzebne są następujące dokumenty:
  • wypis z rejestru gruntów;
  • mapka ewidencyjna i/lub zasadnicza;
  • akt prawny dot. nieruchomości, np. księga wieczysta, akt własności ziemi, itd.;
  • dokument określający sposób i możliwość korzystania z nieruchomości, np. plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zapisy decyzji o warunkach zabudowy. Należy tu pamiętać, że może ich być wydanych kilka, dla tej samej działki!;
  • pozostałe dokumenty, wynikające z indywidualnych uwarunkowań operatu, stanu prawnego nieruchomości czy specyficznego celu, dla którego wykonywany jest szacunek.

Co zrobić, jeśli Twoja nieruchomość ma skomplikowany stan prawny i masz problemy z dokumentacją?

Warto poszukać doświadczonego rzeczoznawcy, który specjalizuje się w rozwiązywaniu trudnych sytuacji prawnych i lubi wyzwania. Dla takich osób złożone i wielowątkowe wyceny nie stanowią przeszkody, a właściciel nieruchomości przy okazji wyceny wyprostuje prawne zawiłości swojej własności.


Czytaj także:

Należymy do stowarzyszeń MSPON oraz MSRZM

Logo MSPON Logo MSRZM

Realizacja strony strony internetowe oświęcim

+

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Expert Nieruchomości Rafał Jamróz, Anna Kłonowska-Jamróz przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.