Wadowice, os. Jesionowe 11 600 461 792

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Wadowice

Szukasz profesjonalnego rzeczoznawcy? Usługi rzeczoznawcze, operat szacunkowy, szacunek nieruchomości - to wszystko wykonamy dla Ciebie!

poznaj ofertę
 | Expert Nieruchomości

Zapytaj o koszt

wyceny nieruchomości

W czym możemy konkretnie pomóc?

zakup-sprzedaż nieruchomości
zabezpieczenie kredytu/pożyczki
rozliczenia majątkowe rodzinne
inny cel, proszę wpisać jaki:

Co jest przedmiotem do przeanalizowania?

działka niezabudowana
grunt z budynkami (istniejącymi lub do wybudowania)
lokal

Jaka jest powierzchnia gruntu?

(może być w przybliżeniu, dla przykładu 1 ar – 100 m2 lub 0,0100 ha)

Jakie jest przeznaczenie w planie miejscowym?

mieszkaniowe
nieinwestycyjne (rolne, leśne)
komercyjne (usługowe, produkcyjne, etc.)
nie wiem

Wstępny koszt usługi

od 400 zł
od 400 zł, bez wyceny drzwostanu - kalkulacja indywidualna
od 600 zł
kalkulacja indywidualna (na podstawie wywiadu z klientem)

Jaka jest powierzchnia gruntu?

(może być w przybliżeniu, dla przykładu 1 ar – 100 m2 lub 0,0100 ha)

Jaka jest powierzchnia użytkowa i zabudowy w m2?

Jaka jest funkcja budynku?

mieszkaniowa
handlowo-usługowa
produkcyjno-magazynowa
nie wiem

Wstępny koszt usługi

od 700 zł
od 900 zł
od 1900 zł
kalkulacja indywidualna (na podstawie wywiadu z klientem)

Jaka jest powierzchnia użytkowa lokalu w m2?

Jaka jest funkcja lokalu?

mieszkaniowa
handlowo-usługowa
nie wiem

Wstępny koszt usługi

(gdy lokal usytuowany jest na terenach wiejskich, koszt usługi może wzrosnąć o 100 zł z uwagi na gorszą dostępność danych rynkowych)

od 500 zł
od 900 zł
kalkulacja indywidualna (na podstawie wywiadu z klientem)

Co jest przedmiotem do przeanalizowania?

działka niezabudowana
grunt z budynkami (istniejącymi lub do wybudowania)
lokal

Jaka jest powierzchnia gruntu?

(może być w przybliżeniu, dla przykładu 1 ar – 100 m2 lub 0,0100 ha)

Jakie jest przeznaczenie w planie miejscowym?

mieszkaniowe
nieinwestycyjne (rolne, leśne)
komercyjne (usługowe, produkcyjne, etc.)
nie wiem

Wstępny koszt usługi

od 700 zł
od 500 zł, bez wyceny drzwostanu - kalkulacja indywidualna
od 1200 zł
kalkulacja indywidualna (na podstawie wywiadu z klientem)

Jaka jest powierzchnia gruntu?

(może być w przybliżeniu, dla przykładu 1 ar – 100 m2 lub 0,0100 ha)

Jaka jest powierzchnia użytkowa i zabudowy w m2?

Jaka jest funkcja budynku?

mieszkaniowa
handlowo-usługowa
produkcyjno-magazynowa
nie wiem

Wstępny koszt usługi

(gdy inwestycja zakłada budowę lub remont koszt usługi może wzrosnąć w zależności od zakresu rozwoju)

od 800 zł
od 1000 zł
od 2000 zł
kalkulacja indywidualna (na podstawie wywiadu z klientem)

Jaka jest powierzchnia użytkowa lokalu w m2?

Jaka jest funkcja lokalu?

mieszkaniowa
handlowo-usługowa
nie wiem

Wstępny koszt usługi

(gdy lokal usytuowany jest na terenach wiejskich, koszt usługi może wzrosnąć o 100 zł z uwagi na gorszą dostępność danych rynkowych)

od 600 zł
od 1200 zł
kalkulacja indywidualna (na podstawie wywiadu z klientem)

Wstępny koszt usługi

Z uwagi na zawiłość postępowań przy rozliczeniach majątkowych rodzinnych, zakres wyceny może być bardzo różny (przykładowo oszacowanie stricte wartości nieruchomości poszerzone o wycenę nakładów poniesionych w obrębie nieruchomości na przestrzeni często wieloletniego okresu czasu ). kalkulacja indywidualna

Wstępny koszt usługi

Z uwagi na różnorodny cel wyceny nie ujęty w powyższych przykładach, wykonywane są wyceny o bardzo zróżnicowanej metodyce. kalkulacja indywidualna

operat
Najwyższa jakość usług
Stale podnosimy swoje kwalifikacje, uczestniczymy w specjalistycznych kursach i szkoleniach.
wycena
Profesjonalna ekspertyza rynku nieruchomości
Sporządzamy wszelkiego rodzaju ekspertyzy i analizy dotyczące rynku Nieruchomości.
oferty nieruchomości
Pośrednictwo nieruchomości
Atrakcyjna oferta działek i domów na sprzedaż z Wadowic, Oświęcimia, Suchej Beskidzkiej i okolic .
profesjonalna ekspertyza

Profesjonalna ekspertyza rynku nieruchomości

Kancelaria Expert Nieruchomości Wadowice zajmuje się zdobywaniem informacji dotyczących rynku nieruchomości, ich analizowaniem oraz wykonywaniem indywidualnych opinii na temat wartości nieruchomości. We wszelkich interesujących Cię sprawach związanych z tym rynkiem (np. zmiany cen, popytu, podaży) możesz zwrócić się do naszego rzeczoznawcy majątkowego. Sporządzamy wszelkiego rodzaju ekspertyzy i analizy dotyczące rynku Nieruchomości.

Gwarancja najwyższej jakości usług

Należymy do Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, co jest gwarantem świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. MSRM należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Wyceny nieruchomości wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a także z uwzględnieniem zasad etyki. Cały czas podnosimy swoje kwalifikacje, uczestniczymy w różnych specjalistycznych kursach i szkoleniach. Wszystko po to, aby lepiej szacować wartość nieruchomości lub doradzić klientowi.

Ogłoszenia sprzedaży i wynajmu nieruchomości

Barwałd Średni
Barwałd Średni
na sprzedaż

Funkcja (działki): budowlano-rolna

Powierzchnia działki: 0,4341 ha

Lokalizacja: Barwałd Średni

Cena: 99000

Nr oferty: 09/22

Cena: 99000 zł

SPRZEDAM działkę w Dąbrówce gm. Stryszów
SPRZEDAM działkę w Dąbrówce gm. Stryszów
na sprzedaż

Funkcja (działki): budowlano-rekreacyjna

Powierzchnia działki: 56,94

Lokalizacja: Dąbrówka/gm.Stryszów

Cena: 700000

Nr oferty: 12/13

Cena: 700000 zł

Działka w Mucharzu!
Działka w Mucharzu!
na sprzedaż

Funkcja (działki): usługowo-rolna

Powierzchnia działki: 0,2802 ha

Lokalizacja: Mucharz

Cena: 78456

Nr oferty: 4/15

Cena: 78456 zł

Rzeczoznawca majątkowy / wycena nieruchomości

Usługi rzeczoznawcze, operat szacunkowy, szacunek nieruchomości

Nasza Kancelaria pomoże Ci w wielu życiowych sytuacjach:
 • Zabezpieczenie kredytu - gdy bierzesz kredyt, bank zapewne poprosi Cię o przedstawienie operatu przedstawiającego aktualną wartość nieruchomości, która będzie przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego.
 • Ustalenie ceny sprzedaży - gdy chcesz sprzedać nieruchomość, a nie wiesz, jaką ustalić cenę, warto skorzystaćz usług rzeczoznawcy. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujesz nieruchomość, a nie jesteś pewien, że zaproponowana przez sprzedającego cena odpowiada rynkowej wartości nieruchomości.
 • Określenie odszkodowań oraz wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości w inwestycjach liniowych.
 • Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste - jeśli jesteś użytkownikiem wieczystym gruntu i ponosisz z tego tytułu opłaty, raz na jakiś czas opłaty te są aktualizowane w oparciu o aktualizację wartości nieruchomości.
 • Podział majątku - przy podziale majątku, gdy na potrzeby spłat trzeba określić wartość nieruchomości.
 • Spadek - przy rozliczeniach między spadkobiercami często potrzebny jest operat szacunkowy określający wartość nieruchomości wchodzącej w skład spadku.
 • Podatki - rzeczoznawca określa wartość nieruchomości w celu naliczenia podatku (np. podatku od spadków i darowizn - przy spadku lub darowiźnie, podatku od czynności cywilnoprawnych - przy sprzedaży, przy wnoszeniu nieruchomości jako aportu do spółki itp.).
 • Egzekucja z nieruchomości - komornik przeprowadzający egzekucję z nieruchomości zobligowany jest do doprowadzenia do oszacowania wartości nieruchomości. Oszacowania, oczywiście w formie operatu szacunkowego, dokonuje rzeczoznawca majątkowy.

Zakres wykonywanych
usług

Kancelaria Expert-Nieruchomości świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości,

a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem dla potrzeb osób fizycznych, prawnych, urzędów skarbowych i banków oraz jednostek administracji samorządowej.

Oferta usług rzeczoznawczych:
 • wycena gruntów, m.in. dla potrzeb ustalenia opłat planistycznych lub adiacenckich,
 • wycena nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych),
 • wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli,
 • wycena nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych,
 • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością,
 • wycena nieruchomości rolnych,
 • wycena nieruchomości leśnych,
 • opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
 • wycena prawa użytkowania wieczystego,
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych tj. użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub budynku w spółdzielni mieszkaniowej,
 • określenie odszkodowań oraz wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości w inwestycjach liniowych;
 • analiza skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych,
 • określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomość lokalową,
 • opinie i analizy dla potrzeb indywidualnego inwestora.

Na czym polega wycena nieruchomości?

Nasi wyspecjalizowani rzeczoznawcy posiadają wieloletnie doświadczenie umożliwiające pośrednictwo w obrocie nieruchomościami m.in.: mieszkań, domów, działek, lokali. Oprócz wyceny nieruchomości specjalizujemy się w wycenach maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Jeśli kupujesz mieszkanie sprawdzimy dla Ciebie ile naprawdę jest warte tak byś nie przepłacił.

Przedstawimy realną wartość twojej nieruchomości. W przypadku wnioskowania o kredyt hipoteczny profesjonalnie oszacujemy wartość Twojego domu. Jeżeli na Twojej działce występują elementy zagrażające życiu lub zdrowiu uzyskamy dla Ciebie odszkodowanie i stałe wynagrodzenie z tego tytułu!

na czym polega
Ile to kosztuje?

Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Cena usług rzeczoznawczych

Koszt sporządzenia wyceny jest pochodną następujących czynników:
 • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
 • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
 • kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,
 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).
Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników. Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa z zamawiającym. Koszt sporządzenia wyceny, porad i konsultacji nie jest zależny od wartości nieruchomości.


Z naszego poradnika

Czym jest najem okazjonalny?
Czym jest najem okazjonalny?
Najem okazjonalny jako szczególny rodzaj najmu został wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 17 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy...
Na co zwracać uwagę, kupując starszy dom?
Na co zwracać uwagę, kupując starszy dom?
Stare domy bywają urokliwe, ale niestety zawsze mają jakąś historię i nie chodzi tu o sentymentalne opowieści. Przede wszystkim chodzi o przeszłość...
Kupujesz nowo-wybudowany dom? </br>Przeczytaj koniecznie!
Kupujesz nowo-wybudowany dom?
Przeczytaj koniecznie!
Jeśli planujesz kupno nowego domu, który wcześniej nie był przez nikogo użytkowany - jesteś w dużo bardziej komfortowej sytuacji, niż gdybyś kupował...

Należymy do stowarzyszeń MSPON oraz MSRZM

Logo MSPON Logo MSRZM

Realizacja strony strony internetowe oświęcim

+

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Expert Nieruchomości Rafał Jamróz, Anna Kłonowska-Jamróz przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.